Retour en garanties

Retour

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat:

 • Het niet gaat om een op maat gemaakte product;
 • U de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
 • Het product niet beschadigd is en niet zichtbaar gebruikt is

Als aan deze voorwaarden is voldaan en u de volledige order retour zendt, ontvangt u het bedrag dat u aan ons voor het product heeft betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de koop heeft ontbonden.

Wij verwijzen u hiervoor ook naar onze algemene voorwaarden.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als u toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kunt u ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat u het probleem heeft ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat u via onze website heeft gekocht.

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Wat is de garantietermijn?

Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat u het product bij ons heeft gekocht. Met garantie bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Als u ons laat weten dat u niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

 • u (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien;
 • u rekening heeft gehouden met de termijn van twee maanden om uw klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden heeft om u niet aan die termijn te houden;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuist gebruik van het product, als u het bijvoorbeeld heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed heeft onderhouden of het heeft laten repareren door een derde;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl u het vervoerde, verkleuring van een product door zonlicht;
  de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product;
 • de garantietermijnen niet gelden voor producten die u in de koopjeshoek heeft gekocht;
 • u alleen huishoudelijk gebruik heeft gemaakt van het product.

Wat is de garantieprocedure?

We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij uw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die u zelf heeft gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag u de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. U krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet u het product aan ons retourneren. U kunt ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud u altijd de rechten die u op grond van de Nederlandse wet hebt.

Retourneren

Wilt u een online bestelling terugsturen? Meld uw retour dan aan via onderstaand retourformulier.

Indien order meerdere producten bevat, gelieve aan te geven welk(e) product(en) u retour wenst te sturen