Auteursrecht

Auteursrecht is soms nogal onduidelijk. Wanneer heeft iemand nu wel of geen auteursrecht? Wat is auteursrecht nou eigenlijk?
Wij hebben daarom besloten om deze pagina op onze website te plaatsen. Zo kun je altijd nakijken of onze producten onder auteursrecht vallen en wat er nou wel en niet mag.

Waar wij citaten van externe sites gebruiken, vermelden wij waar je deze informatie kunt vinden.

Wat is auteursrecht?

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)

https://www.auteursrecht.nl/Auteursrecht

Het citaat hierboven beschrijft exact wat auteursrecht (copyright) is.
Het betekent in feite dat de maker van een werk het recht heeft om deze openbaar te maken en (fysiek) te vermenigvuldigen.

Dit betekent dus dat je niet zomaar een ontwerp van iemand anders mag gebruiken voor jouw eigen verkoop.
Ook indien je een ontwerp van iemand koopt, lees dan altijd heel duidelijk de licentievoorwaarden en of deze een commerciële licentie bevat.

Waarom auteursrecht?

“Als iemand iets origineels heeft gemaakt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel ‘copyright’ genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht is daardoor een constante stimulans voor mensen om creatief te blijven. “

https://www.auteursrecht.nl/Auteursrecht

Eigenlijk werd het in de vorige kop al beschreven. Het is er om de originele maker, die veel tijd en moeite stopt in zijn ontwerp, te beschermen tegen individuen die met het werk aan de haal willen gaan om daar hun eigen winst uit te halen, in welke vorm dan ook. Zo houden we ook een interessante markt. Als iedereen hetzelfde maakt heb je weinig keus en kunnen bedrijven (oneerlijke) concurrentie aan gaan.

Wat wordt niet beschermd?

Het auteursrecht beschermt originele ‘werken’, maar niet de ideeën of theorieën die er achter steken. Het staat iedereen vrij een geheel eigen invulling aan een idee te geven, een theorie in eigen woorden te omschrijven of (openbare) gegevens in zijn werk te gebruiken. Iedereen mag ook een werk in een bepaalde stijl of trend maken. Maar om een originele creatie, of elementen daaruit, van iemand anders te gebruiken of te kopiëren heb je toestemming nodig.

https://auteursrecht.nl/auteursrecht/Wat-wordt-niet-beschermd

Dit is een hele belangrijke. Dat jij een leuke tekst op een t-shirt drukt of een bepaald voorwerp met een naam maakt, betekent niet direct dat jij auteursrecht kunt claimen.
Dit is enkel indien jouw product unieke elementen bevat die jijzelf hebt bedacht/gemaakt en niet zomaar voort kunnen vloeien uit simpele handelingen.

Bijvoorbeeld de tekst “love” op een t-shirt is niet auteursrechtelijk beschermd. Gebruik jij echter een uniek, eigen, lettertype of gebruik jij een duidelijk onderscheidbare huisstijl, dan heb je wel recht op auteursrecht.

Wat wordt wel beschermd?

Producten

Het werk moet origineel zijn in die zin dat het een zekere creativiteit moet vertonen. Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben, dat wil zeggen dat de creatie niet mag zijn ontleend aan een ander werk. Het moet het persoonlijk stempel van de maker dragen; bij het maken van het werk moeten creatieve keuzes zijn gemaakt. Kortom, het moet een ‘eigen intellectuele schepping van de maker’ zijn.In de praktijk is meestal algauw sprake van originaliteit, namelijk als het onwaarschijnlijk is dat iemand anders onafhankelijk precies dezelfde creatie had gemaakt, zoals hetzelfde verhaal, dezelfde muziek of dezelfde foto. Hoe meer keuzes er gemaakt kunnen worden, hoe groter de kans op auteursrechtelijke bescherming.

https://auteursrecht.nl/auteursrecht/Waarop-kun-je-auteursrecht-hebben

Flinke lap tekst, maar wat staat er nou eigenlijk?

Zoals in de vorige kop beschreven betekent een product met een bepaalde tekst niet dat jij auteursrecht hebt. Wel als jij een uniek eigen lettertype of een huisstijl gebruikt.

Op een simpeler product, zoals de Houten kerstbal met naam, kun je geen auteursrecht claimen. De reden is dat deze kerstbal niet uniek genoeg is.
Heel plat gezegd de vorm van een kerstbal met daar in een naam is geen uniek genoeg product om auteursrecht te claimen. Dit kunnen meerdere mensen verzinnen.

Indien er echter WEL een hele specifieke stijl gebruikt wordt, zoals wij met bijvoorbeeld onze Houten 3D kerstbal met naam, Houten 3d scrabble letters, Houten 3D geboortebord et cetera, dan mag je wel auteursrecht claimen. Jij hebt het immers zelf op deze manier en met deze materialen verzonnen.

Bij deze producten zie je ook de tekst “© Op dit product van Voor de Hummelkes is auteursrecht van toepassing“.

Deze producten mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Foto’s

Ook zijn alle foto’s op onze site, social media, mailverkeer of elk andere soort media ofwel door onszelf gemaakt of in opdracht voor ons gemaakt.
Door alle foto’s zie je ook een copyright merk.

Deze foto’s mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tekst

Onderaan de website zie je ook de tekst “Copyright (C) 2017-<huidig jaartal>- Voor de Hummelkes” staan. Dit is niet alleen op producten en foto’s, maar ook onze product beschrijvingen en de teksten die wij op de site plaatsen. Leuk als iemand inspiratie op wilt doen en wilt kijken hoe andere mensen dingen aanpakken, maar onze teksten mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Ontwerpen van anderen

Indien wij ontwerpen, lettertypes of andere items van andere ontwerpers kopen, dan zijn deze altijd voorzien van een commerciële licentie en de goedkeuring om deze te reproduceren (maken) met onze machines.
Deze licenties hebben wij in ons bezit en kunnen wij bij twijfel overhandigen.

Overtreding van auteursrecht

Hoewel we hopen hier nooit problemen mee te krijgen, willen we wel een kop wijden aan wat er nou gebeurt mocht iemand het auteursrecht van Voor de Hummelkes overtreden.
Laten we voorop stellen dat wij in het goede in de mens geloven en het wel eens voor kan komen dat iemand per ongeluk iets doet.

Mochten wij op welke wijze dan ook er achter komen dat iemand onze ontwerpen, foto’s en/of andere auteursrechtelijk beschermde items worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, dan zullen wij deze schriftelijk contacteren.
Zoals gezegd geloven wij in het goede in de mens en zijn wij van mening dat dit in 99% van de gevallen voldoende is en dat we samen tot een oplossing komen.

Als jouw werk zonder jouw toestemming is gedrukt, op internet gezet of op een andere manier in omloop is gebracht, kun je via de rechter verdere verspreiding van je werk verbieden en/of een vergoeding vragen voor de geleden schade.

https://auteursrecht.nl/auteursrecht/Optreden-tegen-inbreuk

Indien dit echter niet voldoende blijkt, dan zullen wij over gaan op een sommatiebrief waarin wij ook een vergoeding zullen vragen voor de geleden schade.
Indien er geen gehoor aan de sommatiebrief wordt gegeven, zullen wij naar de rechter stappen.

Tot slot

Ok, wij hebben lang getwijfeld of wij deze pagina moesten plaatsen maar we hebben besloten het toch te doen.

Auteursrecht is gewoon lastig, maar het is wel iets waar je eigenlijk, vaak onbewust, elke dag mee bezig bent.
Je bent een bedrijf op aan het bouwen en je steekt er veel tijd in.

We hopen dat deze pagina je geholpen heeft om meer inzicht te krijgen in auteursrecht en hoe wij er in staan.
Niet alleen om onszelf te beschermen, maar ook om mensen bewust te maken dat dit bestaat en dat je niet altijd zomaar alles mag.

Ook willen we niet alleen maar zeggen dit mag niet en dat mag niet, maar we hopen ook dat we met wat citaten hebben kunnen laten zien wat er wel mag.

Twijfel je?

Mocht je twijfelen of iets wel of niet mag, stuur ons dan gewoon even een berichtje of bel even.
Scheelt ons beide een hoop gedoe en wellicht kunnen we een leuke samenwerking opzetten.

Scroll naar boven